fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

Poniżej zamieszczamy listę referatów w wersji pdf wygłoszonych podczas VII Gremium Ekspertów Turystyki w Krakowie i Suchej Beskidzkiej.

Maria Napiórkowska - Ministerstwo Sportu i Turystyki
"Program Rozwoju Turystyki o 2020 roku (projekt)"

Agnieszka Szymczak - Instytut Badań Edukacyjnych
"Sektorowe ramy kwalifikacji jako element zintegrowanego systemu kwalifikacji"

Jerzy Raciborski - AWF Kraków
"Proces wprowadzenia Polskiej Ramy Kwalifikacji w uczelniach turystycznych"

Wojciech Fedyk - Zakład Organizacji i Zarządzania w Turystyce, AWF we Wrocławiu
"Współpraca JST i NGO w sektorze turystyki"

Dr. hab. prof. SGH Hanna Zawistowska
"Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Turystyki"

Lidia Wiszniewska
"Zarządzanie kryzysowe w hotelarstwie"

 Piotr Zmyślony [moderator] - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
"Realizator, partner czy przywódca – funkcje i relacje MODEL współpracy JST – ROT – LOT – LGD"

Olga Piekarzewska - Ministerstwo Sportu i Turystyki
"Turystyka w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej"

Teresa Buczak - Polska Organizacja Turystyczna
"Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 Dla kogo, na jakie działania?"

Karolina Szuppe - Ministerstwo Sportu i Turystyki
"Wsparcie dla turystyki z programu COSME"

Anna Dmowska - Centrum Innowacyjnego Rozwoju
"Praktyczne aspekty pozyskiwania dotacji dla sektora turystyki"

Michał Gorzelak - Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
Związek Banków Polskich
"Instrumenty finansowe w programach UE"

Michał Babij - Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Enterprise Europe Network
"Wsparcie sieci Enterprise Europe Network oraz inne niefinansowe instrumenty programu COSME dla MŚP"

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top