fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

SAMORZĄD  TERYTORIALNY A  ROZWÓJ  TURYSTYKI

 
TEMATY SZCZEGÓŁOWE

Obszary tematyczne referatów i wystąpień naukowych

  1. Wpływ turystyki na gospodarkę regionu - inwestycje w turystyce, finansowanie rozwoju turystyki, gospodarka obiegu zamkniętego.
  2. Współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym - struktura kompetencji w systemie zarządzania turystyką.
  3. Prawne i finansowe narzędzia wspierania rozwoju turystyki regionalnej/lokalnej, bariery, możliwości, oczekiwana.
  4. Dwie dekady trójstopniowego systemu POT – ROT - LOT - osiągnięcia, porażki i wyzwania.
  5. Marketing turystyczny czy marketing marki miejsca?
  6. Badania w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu regionalnego i lokalnego.
  7. Przemysł spotkań wobec wymagań zleceniodawców – od turystyki kulturowej do kreatywnej.
  8. Turystyka zdrowotna zjawiskiem globalnym rozwijanym regionalnie – szansa dla całej gospodarki.
  9. Funkcje i dysfunkcje turystyki a rozwój regionalny - czyli jak rozwijać turystykę nie pogarszając jakości życia mieszkańców.
  10. Protekcjonizm w branży turystycznej a pomoc publiczna  – sprzeczność czy logika.

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top