fb front 85

 

folder

 

oGremium

 

program

 

WNIOSKI

W dniach 7-9 grudnia 2016 roku w Poznaniu odbędzie się kolejne VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Tematem  głównym tegorocznej edycji  jest: "INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ TURYSTYKI W POLSCE". Hasło przewodnie Gremium  „współpraca nauki z branżą - projekty B+R” dla sektora turystyki ma szczególne znaczenie. Łączenie potencjału nauki i branży przy aktywnym wsparciu jednostek administracji to dla rozwoju turystyki element decydujący. Problemy natury społecznej, ekonomicznej i przestrzennej związane z jej dalszym rozwojem wymagają współpracy nauki i praktyki. Udział nauki w procesie opisu zachodzących  zjawisk związanych z turystyką powinien polegać na podejmowaniu zagadnień nurtujących praktykę oraz wskazywaniu tych zjawisk w sferze ekonomicznej, społecznej, przestrzennej, które mają znaczenie dla branży, a także dla podmiotów kreujących  założenia polityki turystycznej.

 

TEMATY WIODĄCE

RADA NAUKOWA

KOMITET NAUKOWO - BRANŻOWY

ORGANIZATORZY

 PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI

KOSZTY UDZIAŁU

 

 

 

 

 

Newsletter

   2

Organizatorzy

  • FTR_logo.png
  • MSiT.png
  • Pot.png
  • Poznan.png
  • SWW.png
  • UEP_ziel.png
  • Wielkopolski.png

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top