fb front 85

 

folder

 

oGremium

 

program

 

WNIOSKI

 WNIOSKIDogłębna analiza wynikająca z tematyki przedstawionych referatów oraz z dyskusji, która odbyła się po ich wygłoszeniu pozwoliła na wypracowanie wniosków i rekomendacji mających aplikacyjny charakter w bieżących działaniach na rzecz rozwoju sektora turystyki w Polsce.

 

Podczas VIII Gremium Ekspertów Turystyki tematyka referatów jak i dyskusja koncentrowały się wokół pięciu zagadnień, a mianowicie:

 • ku nowej polityce turystycznej,
 • konkurencyjność polskiej turystyki,
 • innowacyjność na rynku turystycznym,
 • zarządzane przestrzenią turystyczną,
 • transfer wiedzy w turystyce,

Dodatkowo podczas warsztatów naukowo–branżowych omawiano następujące zagadnienia:

-         Sieciowa współpraca w sektorze MICE na rzecz organizacji spotkań i wydarzeń. Jak targi
i wydarzenia biznesowe można wykorzystać do budowania wizerunku miasta i regionu?

-         Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz transferu wiedzy B+R w realizacji inwestycji turystycznych – projekt Brenna- Szczyrk-Wisła

-         Nowe wyzwania ROT: w jaki sposób zarządzać transregionalnymi projektami – szlakami tematycznymi?

-         Certyfikacje, rekomendacje, kategoryzacje - czy w branży turystycznej jest potrzebny (możliwy) system samoregulacji?

-         Hotelstars union - czy potrzebny nam jest europejski model kategoryzacji usług noclegowych?

-         Sektorowe rady kompetencji.

-         Współpraca Urząd Miasta–LOT: partnerski alians na rzecz zarządzania turystyką
w miastach metropolitalnych
.

-         GRYWALIZACJA jako nowoczesna forma promocji regionów
i działalności przedsiębiorstw turystycznych
.

-         Nowe media: systemy dystrybucji usług czy nowe systemy informacji turystycznej?

Opis dyskutowanych tematów i wynikające z tego wnioski stanowią poniższe załączniki. Wierzymy, iż zostaną one przez Państwa przeanalizowane i w znacznej części uwzględnione przy podejmowaniu działań zmierzających do wzmocnienia kondycji turystyki polskiej.

VIII GREMIUM - WNIOSKI - część naukowa POBIERZ

VIII GREMIUM - WNIOSKI - część warsztatowa POBIERZ

Newsletter

   2

Organizatorzy

 • FTR_logo.png
 • MSiT.png
 • Pot.png
 • Poznan.png
 • SWW.png
 • UEP_ziel.png
 • Wielkopolski.png

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top