fb
 
 

folder

oGremium

program

WNIOSKI

 Szeroka wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów a także konwersja specjalistycznej wiedzy w koncepcje wdrażane już przez konkretne podmioty w miastach i regionach niewątpliwie wynika z potencjału intelektualnego, który generuje Gremium, ale także zaangażowaniu i odpowiedzialności uczestników, dla których coroczne spotkanie jest asumptem do zmian w obszarach, na których prowadzą działalność. W każdej dziedzinie potrzebni są liderzy, którzy propagują nowinki i są gotowi wprowadzać je w życie. Polska turystyka potrzebuje światłych rozwiązań nie tylko by nie pozostać w tyle na międzynarodowym rynku, ale także sama stanowić wzór do naśladowania przez innych. W moim odczuciu taka właśnie idea towarzyszy kolejnym Gremiom Ekspertów Turystyki i dlatego jest to wydarzenie nie tylko potrzebne, ale wręcz niezbędne, aby tworzyć nową jakość w zarządzaniu turystyką w Polsce."

 

 

S

 

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

 
zart logo 

Partnerzy Medialni

Go to top