fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

Gremium Ekspertów Turystyki to wydarzenie cykliczne, odbywające się od 2003 roku. To spotkanie dające okazję do dialogu i budowania „mostów” łączących środowisko naukowe, branżę turystyczną i samorządy. Podczas konferencji prowadzone są panele, warsztaty, debaty, dyskusje kuluarowe dotyczące aktualnych wyzwań i problemów, z którymi zmaga się polska turystyka. Prowadzą one do wypracowania wniosków i rekomendacji, a co za tym idzie, rozwiązywania problemów i wyznaczania kierunku rozwoju polskiej gospodarki turystycznej

Gremium to spotkanie liderów, na które składają się konferencja naukowo-branżowa, debaty eksperckie i cykl warsztatów branżowych. To jedyne na taką skalę wydarzenie w Polsce mające charakter kroczący. Za każdym razem odbywa się w innym regionie, którego dorobek zarówno naukowy, jak i branżowy ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej turystyki.

Zapraszamy zarówno do współpracy przy organizacji wydarzenia, jak i przekazywania uwag i sugestii związanych z programem.

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top