fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

 

WNIOSKIZakończyło się jedo z największych przedsięwzięć naukowo-branżowych w Polsce – GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, konferencja od lat będąca platformą integracji środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych, która stanowi forum przepływu myśli i poglądów oraz miejsce spotkań czołowych osób i środowisk, działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce.

 

DSC 0757 małe

 VIII edycja GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, która odbyła się w Poznaniu w dniach 7-9 grudnia 2016 roku, zakończyła się ogromnym sukcesem. 278 uczestników konferencji, 3 dni obrad,, 16 sesji naukowych i warsztatowych, 46 Profesorów z 34 Uczelni Wyższych w Polsce, 38 przygotowanych referatów w tym 27 wygłoszonych  - to bilans, którym z dumą i satysfakcją zamykamy tegoroczną edycję Gremium.

Uczestnicy konferencji reprezentowali wszystkie 16 województw. Wśród nich byli min. przedstawiciele Sejmu RP, Poseł na Sejm Ireneusz Raś,  Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz  Poseł na Sejm Tomasz Kucharski. Resortowe Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentował Dawid Lasek Podsekretarz Stanu wraz z grupą urzędników Departamentu Turystyki na czele z Panią Dyrektor  Joanną Jędrzejewską-Debortoli. Wśród gości obecny był również dr Bartłomiej Walas p.o. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Jan Korsak Przewodniczący Rady POT. W konferencji udział wzięli  przedstawiciele czołowych  organizacji branżowych w Polsce, w tym Polskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan, Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych i in. oraz  przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, branży turystycznej: hoteli, touroperatorów i przewoźników.

zdjęcie do WT

Uroczystego otwarcia tego spotkania dokonał prof. dr hab. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - uczelni która w tym roku obchodzi 90 lecie swojego istnienia. oraz  była współorganizatorem tegorocznego Gremium Ekspertów Turystyki, Wśród przywitanych gości, oprócz ww wymienionych znalazł się również Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie Prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej z zespołem WOT na czele z Dyrektor Biura Ewą Przydrożny, Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz Jan Mazurczak Prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej a także Przemysław Trawa Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich.  Podczas otwarcia, czołowi przedstawiciele rządu, świata nauki i branży wyrazili  przekonanie, iż GREMIUM jest jednym z najważnejszych wydarzeń  dla polskiej turystyki.

Konferencja rozpoczęła się od laudacji z okazji 45 – lecia kariery naukowej,  na rzecz prof. dr hab. Grzegorza Gołembskiego,  który podczas tegorocznej edycji Gremium pełnił  również funkcję przewodniczącego Rady Naukowej. Profesor otrzymał gratulacje oraz  wyrazy uznania.

 IMG 1045

 Druga cześć uroczystości jubileuszowych odbyła się podczas wieczoru integracyjnego, pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania, w gościnnych progach nowoczesnego Centrum Konferencyjnego Międzynarodowych Targów Poznańskich. W niezwykłej scenerii Sali Ognia profesor odebrał  kwiaty i upominki od przybyłych gości. Nie zabrakło ciepłych słów oraz wspaniałych wspomnień i wspólnych zdjęć pamiątkowych.O bezpieczny transfer Gości podczas Gremium zadbało Centrum Turystyki OSKAR, które zapewniło naszym gościom, nowoczesną i komfortową flotę autokarową.

Drugiego dnia GREMIUM na trzech salach, równolegle odbywały się sesje naukowe i warsztatowe. Podczas 16 sesji dyskutowano nt. innowacyjności na rynku turystycznym, zarządzania przestrzenią turystyczną, współpracy w sektorze MICE, nowej roli ROT oraz współpracy  na linii Urzędy Miast – LOT. Poruszono również kwestie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i transferu wiedzy B + R w realizacji inwestycji turystycznych, oraz roli nowych mediów w turystyce i grywalizacji jako nowoczesnej formy turystycznej promocji regionu.

IMG 0054 Małe

 Drugi wieczór dzięki Marszałkowi, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz stowarzyszeniu Gościnna Wielkopolska miał wyraźny regionalny charakter. Uczestnicy mieli okazję posmakować wielkopolskich specjałów oraz zapoznać się z nowym produktem pn. Szlak Piastowski. Ekspozycja na wejściu została przygotowana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a w średniowieczny klimat gości wprowadził komes Grodu Pobiedziska. Na wejście zaserwowano trunek oparty na słynnej benedyktyńskiej nalewce „Od siedmiu boleści” produkowanej w opactwie w Lubiniu. Słodki akcent stanowiły kaliskie andruty należące do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego a gwoździem programu była wielkopolska specjalność - płonące prosię złotnickie. Nie zabrakło również muzyki, tańców i zabaw integracyjnych.

IMG 0111 małe

Trzeciego, ostatniego dnia skupiono się na relacjach nauka-biznes. Jak tworzyć wartość dodaną ze współpracy nauki z branżą turystyczną? Dyskutowano min. na tematy transferu wiedzy w  turystyce i oczekiwanych efektów dla absolwentów i ich aplikacyjności w branży turystycznej.

Dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki, dzięki któremu mogła się odbyć kolejna edycja Gremium, oraz naszym Partnerom Regionalnym: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  oraz Miastu Poznań i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, za wsparcie i całokształt podjętych działań, które przyczyniły się do tak pozytywnego odbioru naszego Gremium.

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI to jedyne w swoim rodzaju SPOTKANIE LIDERÓW nauki i praktyki połączone z warsztatami branżowymi, dające wymierne efekty i korzyści integracji tych środowisk.  Jest to wydarzenie z pewnością  różniące się od tradycyjnych konferencji. Duże zaangażowanie uczestników w dyskusje i debaty przyczyniły się do wypracowania wielu ciekawych konkluzji. W trakcie podsumowania Gremium przyjęto wnioski, które po korekcie redakcyjnej zostaną przekazane do instytucji odpowiedzialnych za rozwój turystyki w Polsce oraz udostępnione w internecie.

Więcej zdjęć w Galerii

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top