fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

W dniach 24-26 września 2003 r. w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-branżowa pt. ”Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej”.

Konferencja, realizowana w ramach zadań zleconych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, odbywała się pod ogólnym hasłem „GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI” z udziałem naukowców z liczących się w tej dziedzinie uczelni w naszym kraju oraz praktyków reprezentujących czołowe firmy i organizacje branży turystycznej w Polsce.

W konferencji wzięło udział 200 osób. Wśród gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Polskiej Izby Turystyki, Izby Gospodarczej Polskie Zrzeszenie Hoteli, regionalnych izb turystycznych oraz ponad 100 przedstawicieli większości liczących się w kraju uczelni wyższych, zarówno państwowych jak i prywatnych, kształcących w zakresie turystyki.

Pierwszy dzień spotkania – 24 września 2003 r. był dniem branżowym i stanowił jednocześnie oficjalną i główną część konferencji. Uwieńczeniem obrad było spotkanie w Urzędzie Miasta gdzie gospodarzem był Zastępca Prezydenta Poznania Tomasz Kayser. Podczas wieczoru, będącego częścią obchodów 750-lecia Lokacji Poznania, goście mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać minikoncertu w wykonaniu dwóch artystów – skrzypka i pianisty, który odbył się w białej sali urzędu.

Kolejne dni były to spotkania i prezentacje naukowe. Podczas obrad zaprezentowane zostały poszczególne katedry turystyki w Polsce, a młodzi pracownicy nauki przedstawili swój dorobek naukowy.

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w study tour po Poznaniu i okolicach, gdzie między innymi zwiedzili niezwykle cenne zbiory biblioteki zamku w Kórniku. Wieczorem zaś wzięli udział w  spotkaniu integracyjnym w Muzeum Narodowym w Szreniawie.

Podczas konferencji podjęta została próba wypracowania najlepszych metod współpracy naukowców i praktyków w zakresie podnoszenia poziomu funkcjonowania polskiej turystyki.

Organizatorem przedsięwzięcia była Katedra Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.

Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – Pan prof. dr hab. Jerzy Hausner oraz Prezydent Miasta Poznań Pan Ryszard Grobelny. Głównym sponsorem konferencji byli: Grupa Hotelowa ORBIS S.A., TUiR WARTA S.A., natomiast swoje autokary udostępniła firma MAN STAR TRUCKS & BUSSES.

 

 

 

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top