fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

Na sali są jeszcze wolne miejsca. NABÓR TRWA DO PIĄTKU !

Harmonogram organizacyjno - czasowy

28 marca (czwartek)

Radisson Hotel & Suites, Gdańsk na Wyspie Spichrzów

10.00 - 11.30

Otwarcie konferencji:

Wiesław Byczkowski & prof. dr hab. Grzegorz Gołembski

&  Marek Migdal

- debata plenarna

Turystyka w rozwoju miast i regionów
– przemiany gospodarcze i ewolucja zarządzania

Ø  prof. dr hab. Jacek Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki

Ø  prof. dr hab. Piotr Zmyślony – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Paneliści:

  V  Ireneusz Raś - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej,|
      Sportu i Turystyki, członek Podkomisji Stałej do spraw turystyki

v  Wiesław Byczkowski  –  Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

v  Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Gdańska

v  dr Jacek Karnowski  -  Prezydent Sopotu

v  dr Wojciech Szczurek  –  Prezydent Gdyni

11.30 - 11.50

przerwa kawowa

SESJE NAUKOWE

warsztaty
branżowo-samorządowe

11.50 - 13.20

sesja I

warsztat 1

warsztat 2 (POT)

13.20 - 14.10

lunch

14.10 - 15.40

sesja II

warsztat 3

warsztat 4 (POT)

15.40 - 16.00

przerwa kawowa

16.00 - 17.30

sesja III

warsztat 5

warsztat 6 (FROT)

17.30 – 18.00

sesja podsumowująca - Przyjęcie wniosków i rekomendacji

18.00 - 19.00

Zakwaterowanie – czas wolny

19.00 – 23.00

Uroczysta kolacja - wieczór Integracyjny

w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim

Organizatorzy zastrzegają możliwość korekt programowo-organizacyjnych konferencji i warsztatów.

SEKCJA NAUKOWA

Rada Naukowa

·           prof. dr hab. Wiesław Alejziak - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

·         prof. dr hab. Krzysztof Borodako - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

·         prof. dr hab. Jacek Borzyszkowski - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

·         prof. dr hab. Katarzyna Czernek– Marszałek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

·         prof. dr hab. Grzegorz Gołembski - Uniwersytet Zielonogórski

·         prof. dr hab. Magdalena Kachniewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

·         prof. dr hab. Jacek Kaczmarek - Uniwersytet Łódzki

·         doc dr Mariola Łuczak - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

·         prof. dr hab. Barbara Marciszewska – Uniwersytet Morski w Gdyni

·         prof. dr hab. Piotr Zmyślony - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Artykuły zostaną wydrukowane po konferencji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI w wydawnictwie naukowym FOLIA TURISTICA wydawanym przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - Wydział Turystyki i Rekreacji.

FOLIA TURISTICA ukazuje się od 1990 roku i należy do najstarszych naukowych periodyków w Polsce, których zakres tematyczny obejmuje studia nad turystyką wraz z towarzyszącymi jej zjawiskami społeczno-ekonomicznymi.

Sesja I
Przyszłość turystyki – pomoc nauki
w przewidywaniu zmian rynku turystycznego

Moderator: prof. dr hab. Wiesław Alejziak

1.    Jedna prawda czy wiele prawd o turystyce. Dyskusja w świetle koncepcji pola sił
(force field) Lewina – Tribe’a.

prof. dr hab. Leszek Butowski – Uniwersytet Łódzki

2.    Modele biznesowe gospodarki cyfrowej jako czynnik zmian strukturalnych
rynku turystycznego.

prof. dr hab. Magdalena Kachniewska - Szkoła Główna Handlowa

3.    Problemy współczesnej turystyki – histeria czy dysonans poznawczy.

prof. dr hab. Jacek Kaczmarek - Uniwersytet Łódzki

4.    Bliskość przestrzenna i jej znaczenie dla kooperacji w regionie turystycznym
– komplementarność wykorzystania analizy sieci społecznych i teorii aglomeracji.

prof. dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, dr Justyna Majewska,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

5.    Rola wiedzy w rozwoju gospodarki turystycznej.

prof. dr hab. Elżbieta Szymańska, Joanna K. Ściuba - Politechnika Białostocka

Sesja II
Nowoczesne techniki informatyczne
i rozwój turystyki zdrowotnej

Moderator: prof. dr hab. Barbara Marciszewska

1.   Diagnoza zakresu i charakteru współpracy polskich miast i regionów z blogerami.

dr Magdalena Jakubowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

2.   Treści generowane przez użytkowników Internetu jako źródło wiedzy o wizerunku miejsca docelowego podróży.

dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3. Analiza porównawcza tradycyjnego ankietowania oraz profilowania z wykorzystaniem Analiz BIG DATA i danych geolokalizacyjnych na przykładzie badań kibiców sportowych uczestniczących w ME U21 2017 w Tychach.

dr inż. Jakub Ryśnik, dr Danuta Żylak, dr Piotr Gibas
Akademia Wychowanie Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

4.   Rozwój turystyki zdrowotnej jako skutek zmian stylu życia (przykład województwa świętokrzyskiego).

prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

5.   Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw uzdrowiskowych w świetle globalnych trendów
w turystyce zdrowotnej.

prof. dr hab. Andrzej Rapacz, dr Małgorzata Januszewska - Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

Sesja III
Samorząd i rozwój regionów turystycznych.

Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski

  1.    Experience- centric strategy – moda czy trwały trend?

dr Andrzej Stasiak – Uniwersytet Łódzki

2.  Więcej i lepiej: geograficzne determinanty oceny jakości i popularności usług hoteli
w centralnej Polsce.
dr Tomasz Napierała, dr Katarzyna Leśniewska-Napierała - Uniwersytet Łódzki,

3.  Analiza okulograficzna determinant wpływających na wybór oferty turystycznej.
dr Mariusz Barczak, dr Piotr Szymański - Emotin sp. z o.o.

 4.  Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie planowania na poziomie lokalnym
na przykładzie gminy Karlino.

dr Szostak Daniel, dr Zbigniew Głąbiński, dr Tomasz Duda - Uniwersytet Szczeciński

 5. Turystyka winiarska jako czynnik lokalnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.

- dr Zbigniew Głąbiński, prof. dr hab. Czesław  Koźmiński – Uniwersytet Szczeciński

SEKCJA BRANŻOWO - SAMORZĄDOWA

 

Warsztat nr 1

Najem krótkoterminowy, zachowania turystów, efekty dla miasta/gminy/regionu
– bilans zysków i strat.

Szansa czy przekleństwo władz miast i gmin turystycznych?

Moderator: dr Bartłomiej Walas, Koordynator projektów strategicznych Wydziału ds Turystyki
Urzędu Miasta Krakowa,
Dziekan Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Paneliści:

·          Magdalena Czarzyńska-Jachim – Urząd Miasta Sopotu

·        Zaremba-Marcych Bożena - Urząd Miasta Kraków

·        Goliat Mateusz - Grupa ITUR.PL, ekspert portalu https://www.noclegowo.pl/

·        Daniel Smętek -Business Development Director Gent Fund S.A.

Tematyka:

·       czym różni się najem krótkoterminowy turystyczny od wynajmu kwater w latach minionych?

·       czy mówimy o tym samym? najem osób fizycznych a strategie deweloperów?

·       czy model biznesu P2P łamie i będzie łamał dotychczasowe monopole?

·       straty czy zysk dla miejsc docelowych?

·       …’klient nasz per Pan”.

Od czasu wejścia na rynek usług noclegowych „u mieszkańca” oraz narzędzia P2P pośrednictwa
w zakupie nastąpiła nie tylko zmiana struktury podaży ale i szersze procesy jak chociażby gentryfikacja turystyczna. W poszukiwaniu zwrotu z inwestycji kapitału wyższej niż oprocentowanie lokat bankowych proces zaczął nabierać przyśpieszenia wywołując trwałe zmiany, szczególnie w miastach historycznych czy uzdrowiskach. Stał się także kierunkiem inwestycji deweloperów w systemie finansowania tradycyjnego
lub condo. Swoboda w rozwoju e-biznesu w UE oraz dotychczasowe regulacje usług noclegowych nie nadążyły za zjawiskiem. Jednakże przelewająca się, szczególnie przez media, fala krytyki zjawiska, stawiająca turystów pod pręgierzem, oparta jest często na pomieszaniu pojęć, błędnej diagnozie. Wiele miast niejako panikuje i podejmuje, wewnętrznie sprzeczne rozwiązania. Aktualnie 14 miast europejskich (w tym Kraków) rozmawia
z Komisją Europejską nad możliwymi rozwiązaniami prawnymi.

Czy dobrze diagnozujemy zjawisko? A jeżeli tak, to co dalej? A jeżeli nie, to dlaczego?

Warsztat nr 2 (Blok POT)

Targi turystyczne - teraźniejszość i przyszłość.

Moderator: Jacek Janowski – Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT

Paneliści:

·         Bojanowski Andrzej - Prezes Targów Gdańskich S.A.

·         Buczak Teresa – POT – Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu

·         Nowel Renata - Prezes Targów EXPO Travel – Nadarzyn

·         Mierniczak Paweł - Wicedyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej

·         Hartenberger-Pater Krystyna - Dyrektor Pomorskiej ROT

·          dr Lichacy Jarosław - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia LOT, Prezes Darłowskiej LOT

Tematyka:

·            targi turystyczne #10yearschallenge – czym były 10 lat temu, a czym są dziś?

·            targi i eventy (festyny) – czy można je połączyć?

·            interaktywność stoisk targowych – czy wystarczą foldery i ulotki?

·            czym przyciągnąć gości – pokazy, imprezy towarzyszące i …?

·            targi przyszłości – w którą stronę powinny się rozwijać?

W ostatnim okresie często słyszy się opinie, że rozwój targów turystycznych przyhamował, a ta forma komunikacji i sprzedaży jest coraz mniej popularna. Nie sposób się z tym nie zgodzić, szczególnie, gdy mowa o rozwoju mediów społecznościowych, Internetu czy prezentacji ofert i zakupów bezpośrednio w sieci. Organizatorzy imprez targowych próbują iść z duchem czasu i zmieniać formułę tradycyjnych targów w różne formy spotkań branży turystycznej i klientów (turystów). W wielu krajach nie zmniejsza się grupa osób, które preferują bezpośredni sposób wyboru oferty turystycznej. Odwiedzają targi całymi rodzinami, szukając ofert na spędzanie urlopu czy po prostu wolnego czasu. Przedsiębiorcy turystyczni również nie wykreślają ich z kalendarzy biznesowych bo traktują te wydarzenia jako miejsce indywidualnych spotkań.

Rozważmy zatem czy targi turystyczne w standardowej formie mają przyszłość i jaki powinien być kierunek ich ewolucji?

Warsztat nr 3

Opłata turystyczna - nowe narzędzia wsparcia czy źródła konfliktów?


Moderator: prof. Jacek Borzyszkowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej ROT

Paneliści:

·       Haponiuk Iwona Ewa - Komisja Turystyki Związku Miast Polskich, Wydziału Sportu i Turystyki Urząd Miasta Lublin

·       Hok Adam - Shuum Boutique Wellness Hotel, Fundacja Kołobrzeg SPA, Zachodniopomorska ROT, LOT Regionu Kołobrzeg

·       Ratajski Józef - Związek Pracodawców Turystyki LEWIATAN, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki

·       dr Lichacy Jarosław - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia LOT, Prezes Darłowskiej LOT

Tematyka:

·           czy i w jakim zakresie opłata turystyczna może być źródłem finansowania promocji turystycznej?

·           kto i jak powinien dzielić środki z opłaty turystycznej?

·           w jakim zakresie JST oraz ROTy i LOTy powinny partycypować w kosztach promocji?

W Polsce od pewnego czasu zauważa się rosnące zainteresowanie i ożywione dyskusje na temat tzw. opłaty turystycznej. Obserwowane jest to w różnych środowiskach, m.in. branży turystycznej, jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach, bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w rozwój funkcji turystycznej. Jednocześnie wskazuje się na podobne, sprawdzone rozwiązania z innych krajów europejskich. Towarzyszy temu coraz większa i częstsza krytyka obowiązujących obecnie opłat miejscowych i uzdrowiskowych. Dyskusja na temat tego proponowanego narzędzia polityki turystycznej sprowadza się do rozważania szeregu ważnych kwestii i problemów, chociażby w zakresie: optymalnej stawki opłaty turystycznej (i ewentualnego zróżnicowania w zależności od chociażby typu, kategorii czy lokalizacji obiektu), sposobów jej poboru i przede wszystkim przedmiotowego oraz podmiotowego rozdysponowania zebranych środków.

Czy zatem opłata turystyczna w Polsce to dobre rozwiązanie?

 

Warsztat nr 4 (Blok POT)

Wydawnictwa drukowane czy wydawnictwa elektroniczne?

Moderator: Adam Mikołajczyk – Prezes Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc

Paneliści:

·        Heliński Wojciech – Prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki,
  wydawca materiałów drukowanych i redaktor e-portali

·        Kowalkowska Agnieszka - Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej ROT

·        Lachowska Dorota - Wiceprezes Lubelskiej ROT

·        Ostrowski Tomasz - Amistad Group, założyciel wydawnictwa Bezdroża

·        Pawłowska- Maciak Renata - Dyrektor Komunikacji Internetowej POT

·        Wysocki Łukasz - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Tematyka:

·            wydawnictwa analogowe czy multimedialne?

·            czy papier „umiera"?

·            content marketing w turystyce - z czym to się je?

·            od czego zależy forma i treść wydawnictw?

·            czynniki sukcesu wydawnictw - szata graficzna / treść / format / dystrybucja?

·            jeśli nie folder to co? - nowe kanały dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych,

·            aplikacje mobilne - czy, kiedy i dlaczego?

W przekazie informacji najważniejsza jest treść, ale nie wolno zapominać o rodzaju nośnika, który również ma znaczenie. Dynamiczny postęp technologii i rozwój ogólnoświatowej sieci internetowej upowszechnił obieg informacji, a także umożliwił łatwą interakcję pomiędzy użytkownikami sieci. Prawidłowość ta w szerokim zakresie dotyczy również dziedziny turystyki. Mimo że liczba zwolenników komunikacji online zdecydowanie dominuje, to nadal nie brakuje turystów, którzy cenią tradycyjne, dopracowane merytorycznie i stylistycznie wydawnictwa drukowane o tematyce turystycznej i chętnie uzupełniają swój „księgozbiór” nowymi pozycjami.

Zatem na co postawić: na wydawnictwa drukowane czy na elektroniczne?

Warsztat nr 5

Od Karty Turystycznej do Karty Mieszkańca - studium przypadku.


Moderator: Łukasz Wysocki, Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Paneliści:

·       Marek Bonisławski - Dyrektor biura Prezydenta ds komunikacji i Marki UMG

·       Barbara Frydrych - Dyrektor biura Prezydenta ds Kultury UMG

·       Paweł Golak - Dyrektor Hevelianum

Tematyka:

·         czy warto wdrażać kartę mieszkańca – koszt czy inwestycja?

·         jakie są korzyści: dla miasta/dla mieszkańców,

·         kto powinien być operatorem karty?

·         jak to zrobić i o czym warto pamiętać?

Karta Mieszkańca to zazwyczaj kolejny krok po wcześniejszym sukcesie Karty Turysty. To propozycja dla „miejscowych”, która ma na celu popularyzację i zwiększenie dostępu mieszkańców danego miasta do wspólnych, jakże często niedocenianych, zasobów - w tym turystycznych. Karta ma ułatwiać dostęp do atrakcji miasta i budować poprzez to tożsamość jego mieszkańców.

Pierwszych miastem w Polsce, które wprowadziło Kartę Mieszkańca był Gdańsk, którego prezydent śp. Paweł Adamowicz, tak opisywał to przedsięwzięcie:

„W projekcie karty chodzi o to, żeby mieszkańcy Gdańska mieli poczucie, że w zamian za to że tu mieszkają, płacą podatki itp., coś dostają. Każdy lubi dostać coś w promocji, być w ten sposób zauważonym. Ta karta staje się takim małym obywatelstwem, dowodem osobistym, drogą do umacniania patriotyzmu lokalnego.
A tym mieszkańcom, którzy identyfikują się ze swoim miejscem zamieszkania, po prostu lepiej się żyje.”

Po roku od inauguracji karty ponad 155 tys. osób, czyli 33 proc. wszystkich mieszkańców Gdańska, korzysta
z karty a  kolejnych 180 tys. czeka na jej odbiór.

Jak Oni to zrobili? Co zdecydowało o sukcesie? Czy i jak ich naśladować?

Warsztat nr 6 (Blok FROT)

Czy można/trzeba i jak udoskonalić system POT-ROT-LOT

Moderator: Małgorzata Grzywna-Wilk, Dyrektor ROT Województwa Świętokrzyskiego

Paneliści:

·         Chełkowska Marta – Dyrektor Departamentu Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

·         dr Lichacy Jarosław - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia LOT, Prezes Darłowskiej LOT

·         dr Wąsowicz-Zaborek Elżbieta – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, b. Wiceprezes POT

·        Migdal Marek – Prezes Forum Turystyki Regionów, Prezes Zachodniopomorskiej ROT, Sekretarz Zespoł Merytorycznego   ds. Turystyki przy Konwencie Marszałków

Tematyka:

·    jesteśmy „za” czy „za, a nawet przeciw”? - czy ustawa o POT powinna regulować kompetencje poszczególnych „ogniw” systemu wspierania rozwoju i promocji polskiej turystyki?

·     czy możliwy jest „bezkrwawy” podział kompetencji;
- w układzie pionowym: POT-ROT-LOT
- w układzie poziomym: samorządy terytorialne a ROT i LOT?

·     „”diabeł tkwi w szczegółach” - czyli:
- jakie kompetencje i zadania powinny mieć Wydział ds. turystyki w Urzędzie
Marszałkowskim a jakie ROT?,
- jakie kompetencje i zadania powinny mieć samorządy gminne a jakie LOT-y?

·     „aby wilk był syty i owca cała” – czyli co zrobić, aby po wprowadzeniu do ustawy zapisów
o podziale kompetencji zyskały wszystkie strony?

·         jakie skutki niosą zmiany lub ich brak?

W środowisku turystycznym jak również w mediach branżowych toczy się obecnie dyskusja na temat możliwej nowelizacji/ zmiany ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Jednym z najważniejszych uregulowań ustawy powinien być jasny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi „ogniwami” systemu wspierania rozwoju promocji polskiej turystyki. Zasadne więc wydaje się wprowadzenie uregulowań, które zapobiegałyby dublowaniu się zadań i kompetencji. Precyzyjne ustalenie podziału zadań pomiędzy wydziałami d.s. turystyki samorządów terytorialnych a ROT-ami i LOT-ami jest jednym z kluczowych obszarów dyskusji.

Ustalmy wspólnie jakich zmian, dotyczących regionów, oczekujemy w ustawie o POT.

 Serdecznie zapraszamy!

Marek Migdal
Przewodniczący
Zespołu Organizacyjnego

prof. dr hab. Grzegorz Gołembski
Honorowy Przewodniczący
Rady Naukowej

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top